Madencilik Türkiye     Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi Abone Giriş         ARŞİV  ANASAYFA  ENGLISH
Mining Tukey Tünel Teknolojisi MT Bilimsel MT Rehber MT Etkinlik MT Mağaza MT Bülten

Oda ve Sendikalar Bor'daki Yasa Değişikliğine Karşı Birleşti
20-04-2012
 
Bu Bir  Haberidir

Geçtiğimiz haftalarda Bakanlar Kurulu'nda görüşülen ve devlet tarafından hizmet alımı yoluyla bor ürünlerinin özel şirketlere ürettirilmesini öngören kanun değişikliğine karşı bazı meslek odaları ve sendikalar savaş açtı. Hükümet tarafından bor madenlerinin özelleştirilmek istendiği iddiasıyla, yapılan değişikliğe karşı bir araya gelerek bir platform oluşturan; Maden-İş Sendikası, Petrol-İş Sendikası, ESM, Türk Enerji-Sen, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, ortak bir basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Odalar ve sendikaların borun özelleştirilme girişimlerine karşı oluşturduğu platformun basın açıklaması şu şekilde:

Borla İlgili Yasa Değişikliği Kime Hizmet Edecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde Başbakanlığa iletilen "Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Başbakan‘ın imzasıyla, 20 Mart 2012 tarihinde B.02.0.KKG.0.10/101 - 487/1319 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na gönderilmiştir.

Mevcut Kanunun 2. maddesine eklenen fıkrada "Bu madenlerin üretilmesi ve zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülebilirler. Ancak üçüncü şahıslara gördürülecek işlerin ihale süresinin üç yıldan fazla olması durumunda konuya ilişkin talepler Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır." denilmektedir. İstenen yasa değişikliğiyle bor üretiminin özel sektörce yapılmasının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Özel sektörün üreteceği bor ürünlerinin devletçe alımı garantilenmektedir. Bu tasarı kabul edildiğinde, yıllardır yapılamayan "borların özelleştirilmesi" başarılacaktır !!! Gerekçesi ne olursa olsun bu değişiklik, 2840 sayılı Kanunla Devlet eliyle işletilmesi gereken bor madeninin özelleştirilmesi demektir. Mülkiyetin ruhsat sahibinde kalması, hiçbir anlam ifade etmemektedir. Böyle bir özelleştirme modeli, baştan beri Bor madenlerini isteyen çevrelerin talebidir.

Bor, stratejik bir madendir. Bor minerallerinin; son derece özel kimyasal yapıları nedeniyle, hammadde, rafine ürün ve nihai ürün şeklinde, büyük çoğunluğunda alternatifsiz olmak üzere, 250‘yi aşkın kullanım alanı mevcuttur. Bor mineralleri, ilave edildikleri malzemelerin katma değerlerini olağanüstü yükseltmekte, bu nedenle sanayinin tuzu olarak adlandırılmaktadır. Halen yürürlükte olan haliyle bor madenlerinin arama ve işletme çalışmaları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 2840 sayılı yasa doğrultusunda Bor madenlerinin Devletçe işletilmeye başlanması ile birlikte bor madenlerinin işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çok önemli adımlar atılmıştır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arama ve rezerv tespit çalışmaları ile Türkiye‘nin dünya toplam bor rezervlerinin % 72‘sine sahip olduğu belirlenmiştir.

Bor rezervlerini 1978 yılından bu yana kamu adına işletmekte olan Eti Maden; bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ile Türkiye‘nin bor teknolojisi konusundaki en deneyimli kadrosunu bünyesinde bulundurmaktadır, bor tesislerinin kurulması için gerekli mühendislik deneyimi ve tesislerin işletilmesi için gerekli üretim deneyimi açısından en iyi kadroya sahiptir, dünyadaki en büyük bor üreticisi ve en güvenilir bor ürünleri sağlayıcısıdır, bugün itibarıyla % 40 Pazar payıyla Dünya bor pazarı lideridir. Eti Maden‘in bu konuma gelmesi sadece 30 yıl gibi bir sürede gerçekleşmiştir. Bu süre içinde herhangi bir kurum ya da kuruluşun işletme, mühendislik, pazarlama, finans desteğine ihtiyaç duyulmamış ve tüm gelişme kurumun kendi olanakları ile sağlanmıştır. Rezervlerin işletilmesinden maksimum fayda sağlanmaktadır ve dünya pazarının en büyük payı Eti Maden‘e aittir.

Bütün bunlara rağmen yapılmak istenen; uzun vadeli hizmet alımları adı altında ve aslında Eti Maden‘den daha birikimli ve ekonomik olanaklara sahip olmayan kuruluşlar aracılığı ile özelleştirmenin gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. En büyük doğal zenginliğimiz olan borun gözlerden uzak tutularak bir yasa değişikliği ile sessizce yeniden gündeme getirilmesi, ülkemizde küreselleşme ve liberalleşme rüzgarları altında özelleştirilmemiş tek alan olan Bor madenlerimizin ulusötesi tekellere devredilmesi sonucunu doğuracaktır.

Bor üretimi ve zenginleştirme hizmetlerinden başlanılarak, yarın bir bütün olarak Bor madenlerimizin ve endüstrimizin ulusötesi tekellere devredilmesine dün olduğu gibi bugün de izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz. Yapılması gereken, Eti Maden‘in teknolojik olarak önünün açılması, gerekli personel alımı, yatırımların yapılması ve uç ürün üretiminin artırılması için çalışmaların hızlandırılması olmalıdır.

Rafine bor ve özel bor ürünlerine yatırım yapılarak bor minerallerine dayalı tesislerin ülkemizde kurulması sağlanmalıdır. Bor ürünlerinin hammadde olarak kullanıldığı sanayi alanlarının gelişmesine yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir. Türkiye‘nin hedefi nihai ürün pazarları olmalıdır.

Rezervleri ve kaynak türleri açısından en zengin ülke olan ve rafine bor ürünleri için teknoloji geliştirip önemli yatırımlar yapan bir ülke olarak ülkemizin çıkarının borlarımızı tekellere devretmekte değil; aramasından, işletmesine ve uç ürüne dönüştürülmüş ürünün pazarlanmasına kadar her aşamasının kamu eliyle yürütüldüğü geliştirilmiş bir bor endüstrisinin bu ülke ve insanının yararına olduğunu ifade ediyor, "Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır" yasa hükmünün değiştirilmeyerek korunması ve bu tasarının derhal geri çekilmesi gerektiğini belirtiyoruz.

 

TÜRKİYE MADEN İŞ SENDİKASI

PETROL İŞ SENDİKASI                                             

TÜRK ENERJİ SEN                                                    

KESK-ESM                                                               

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI


 

"Bu haber bir Madencilik Türkiye Dergisi haberidir. Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz olarak kopyalanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır!

Kaynak gösterirken "Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi'nden alınmıştır" ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir."

Anahtar Kelimeler : Türkiye,  Ankara,  Jeoloji Mühendisleri Odası,  Maden Mühendisleri Odası,  Bor tuzları,  Toryum,  Uranyum,  
 
 
 
 
Benzer Haberler
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı Başladı
1947 yılından beri her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve bu yıl 65.’si gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultayı, ulusal ve uluslararası katılımla ve büyük bir coşku ile başladı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri…
Orhan Yılmaz: Sivrihisar’da Yılda 1 Milyar USD Kar Elde Edeceğiz
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen Mart ayı kahvaltılı toplantısı, 25 Mart Pazar günü Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının konukları; MİGEM Genel Müdürü…
Bakan Yıldız: "Bor Madenlerimizi Özelleştirmiyoruz"
Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülen ve devlet tarafından hizmet alımı yoluyla bor ürünlerinin özel şirketlere ürettirilmesini öngören kanun değişikliği…
Devlet Bor Madenlerini Özel Sektöre de Ürettirebilecek
2840 Sayılı Kanun ile üretim hakkının devlete bağlı kuruluşların elinde bulunduğu madenlerin, özel sektör tarafından da üretilebilmesinin önü açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız…
Enerji Bakanlığı En Fazla Yatırımı Petrol ve Madencilik İçin Yaptı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2011 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamalarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında en fazla yatırımı 710.339.000 TL ile TPAO yaptı.…
 
Madencilik Türkiye Dergisi Sayıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Görüntülemek istediğiniz sayının üzerine çift tıklayınız
facebooktwitterfacebooklinkedin
E-posta listemize kayıt olun
E-Posta : *
Ad : *
Soyad : *
Firma : *
 
Kayıtlarımızda daimi olarak kalabilmeniz için firma bilgilerinizi doğru girmeniz önemlidir.
minerva besson
 


Mayeb
Madencilik Türkiye Dergisi ve www.madencilik-turkiye.com web sitesinde yayınlanan tüm haber ve makalelerin yayın hakları, yayıncı kuruluş MAYEB Madencilik ve Yer Bilimleri Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti.'ye aittir. Haber ve makaleler MAYEB'ten yazılı izin alınmak suretiyle, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Yazıların izin alınmaksızın diğer basılı ve dijital yayın organları tarafından yayınlanması halinde, bu yayın organları hakkında, uyarı yapılmaksızın yasal işlem başlatılacaktır.

Basılı medyada kaynak gösterimi yazının sonunda "Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi'nden alınmıştır" şeklinde olmalıdır. Dijital medyada ise "Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi'nden alınmıştır" ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.