Madencilik Türkiye     Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi Abone Giriş         ARŞİV  ANASAYFA  ENGLISH
Mining Tukey Tünel Teknolojisi MT Bilimsel MT Rehber MT Etkinlik MT Mağaza MT Bülten

UMREK Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
29-12-2017
 
Bu Bir  Haberidir

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 29 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

26 Temmuz 2017 tarihli 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi. Bu maddeye göre UMREK Komisyonu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldı:

Yeni: “(2) Komisyon üyeleri; MİGEM ve MTA Genel Müdürlüklerinin her birinden önerilecek iki aday arasından seçilecek birer üyeden toplam iki üye, BDDK ve TBB tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, SPK ve BİST tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Harita, Metalürji mühendisi olup Komisyona üye olmak isteyenlerin MİGEM’de oluşturulan yeterlilik ve seçim komitesine başvuru yapması halinde bu komite tarafından önerilecek meslek odasına kayıtlı sekiz aday arasından seçilecek dört üye, TOBB tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye olmak üzere üç yıllık süreler için Bakanın seçtiği ve atadığı toplam dokuz üyeden oluşur. Bir üye en fazla iki defa atanabilir. Komisyona aday gösterilmemesi halinde o pozisyona Bakan tarafından doğrudan üye ataması yapılır.”

Eski: “(2) Komisyon üyeleri üç yıllık süreler için önerilen üyeler arasından; MİGEM ve MTA Genel Müdürlüklerinin her birinden önerilecek iki aday arasından seçilecek birer üyeden toplam iki üye, BDDK ve TBB tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, SPK ve BİST tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Harita, Metalürji mühendisi olup Komisyona üye olmak isteyenlerin MİGEM’de oluşturulan yeterlilik ve seçim komitesine başvuru yapması halinde bu komite tarafından önerilecek meslek odasına kayıtlı dört aday arasından seçilecek iki üye, TOBB tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye olmak üzere Bakanın seçtiği ve atadığı toplam yedi üyeden oluşur. Bir üye en fazla iki defa atanabilir. Komisyona aday gösterilmemesi halinde o pozisyona Bakan tarafından doğrudan üye ataması yapılır.”

Aynı Yönetmeliğin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklendi ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırıldı:

Yeni: “Ayrıca, etik kurallara ve Komisyonun mahremiyetine, görev yetki ve sorumluluklarına uygun davranış sergilemediği değerlendirilen Başkan ve üyeler, Komisyon üye sayısının üçte ikisinin teklifi ve Bakan onayı ile görevlerinden alınabilir.”

Eski: “(3) Başkan ve üyelerin bu Yönetmelik tarafından kendilerine verilen görevleri ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Komisyon Başkanı ve üyelerin, ikinci fıkrada aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi ya da üç aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Komisyon Başkan ve üyelerinin görevleri kesin olarak sona erdirilir. Başkan ve Komisyon üyeleri atandıkları usule göre görevlerinden alınır.”

Aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Yeni: “h) Kendi görev alanındaki uluslararası kuruluşlara, üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak,”

Eski: “h) Uluslararası alanda kendi görev alanındaki kuruluşlara, derneklere ve komisyonlara üye olmak ve/veya bunlarla işbirliği yapmak,”

Aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Yeni: “(1) UMREK’in mali işleri dâhil her türlü sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük bünyesinde kurulan UMREK sekretaryası tarafından yürütülür. UMREK bünyesinde aşağıdaki çalışma grupları teşkil edilir ve çalışma gruplarında UMREK ve/veya uluslararası çatı raporlama kuruluşlarının üyesi ulusal raporlama kuruluşlarından Yetkin Kişi unvanını almış uzmanlar da çalıştırılabilir.

a) Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama Çalışma Grubu,

b) Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu.”

Eski: “(1) UMREK’in mali işleri dâhil her türlü sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük bünyesinde kurulan UMREK sekretaryası tarafından yürütülür. UMREK bünyesinde aşağıdaki çalışma grupları teşkil edilir:

a) Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama Çalışma Grubu,

b) Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu.”

Aynı Yönetmeliğin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Yeni: “(3) Komisyon faaliyetleri için Genel Müdürlük personeli çalıştırılabilir ve/veya hizmet alımı yapılabilir.”

Eski: (3) Komisyon faaliyetleri için kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevlendirme yapılabilir veya hizmet alımı ile personel çalıştırılabilir.

26 Temmuz 2017 tarihli yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

29 Aralık 2017 tarihli yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 

"Bu haber bir Madencilik Türkiye Dergisi haberidir. Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz olarak kopyalanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır!

Kaynak gösterirken "Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi'nden alınmıştır" ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir."

 
 
 
 
 
Madencilik Türkiye Dergisi Sayıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Görüntülemek istediğiniz sayının üzerine çift tıklayınız
facebooktwitterfacebooklinkedin
E-posta listemize kayıt olun
E-Posta : *
Ad : *
Soyad : *
Firma : *
 
Kayıtlarımızda daimi olarak kalabilmeniz için firma bilgilerinizi doğru girmeniz önemlidir.
minerva besson
 


Mayeb
Madencilik Türkiye Dergisi ve www.madencilik-turkiye.com web sitesinde yayınlanan tüm haber ve makalelerin yayın hakları, yayıncı kuruluş MAYEB Madencilik ve Yer Bilimleri Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti.'ye aittir. Haber ve makaleler MAYEB'ten yazılı izin alınmak suretiyle, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Yazıların izin alınmaksızın diğer basılı ve dijital yayın organları tarafından yayınlanması halinde, bu yayın organları hakkında, uyarı yapılmaksızın yasal işlem başlatılacaktır.

Basılı medyada kaynak gösterimi yazının sonunda "Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi'nden alınmıştır" şeklinde olmalıdır. Dijital medyada ise "Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi'nden alınmıştır" ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.